image banner
ĐOÀN XÃ BÌNH THÀNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN; LỒNG GHÉP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG
ĐOÀN XÃ BÌNH THÀNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NGHỊ QUYẾT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐOÀN; LỒNG GHÉP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG
 
Anh-tin-bai
Thực hiện theo giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024.
Ngày 07/05/2024, Đoàn xã Bình Thành tiếp tục tiến hành Hội nghị triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn lồng ghép triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động.
Tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe báo cáo về nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai học tập và làm theo Bác trong các năm qua; trao đổi, thảo luận về các giải pháp, mô hình, cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.
Tại buổi sinh hoạt bày các bạn cũng được nghe phổ biến, thông qua các nội dung về nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận chủ trương của Đoàn, giúp cho mỗi cá nhân các bạn đoàn viên thanh niên ý thức hơn trách nhiệm của bản thân về xây dựng và phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã lồng ghép triển khai thực hiện 3 chủ đề của Đoàn cơ sở 3 chủ động bao gồm: "Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan".
Thông qua hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xung phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Bình Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Anh-tin-bai
Huỳnh Lê Hoàng
 image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh